Breathwalkstudie våren 2018

Breathwalkstudie våren 2018

Nivå: Grundläggande

 

Yoga-promenad-meditation

Breathwalk är en promenad där du kopplar yogan och meditationens tekniker till stegen. Breathwalk passar alla oavsett erfarenhet, ålder och kondition. Du anpassar breathwalken efter förmåga. Att njuta av naturen och lära sig andningsövningar medan du promenerar kan bli livsomvälvande menar många av våra deltagare. Regelbunden rörelse och promenad kan förbättra hälsan på många plan. Yoga och meditation har också många positiva effekter på hur vi mår.

Vi bjuder in ett program där du får lära dig breathwalkens grunder under en halvdag samt får lärarledda pass en gång per vecka. Du får också ett breathwalkprogram att göra på egen hand under 5 veckor.

Före och efter kursperioden får du fylla i ett webbaserat formulär om din allmänna hälsa och hur du tycker att breathwalken påverkar dig. Dina svar kommer ingå i en studie för att undersöka breathwalkens påverkan. Studien utförs av YOGA DIMENSIONS.

Kursledare på vid introduktionstillfällena på alla orterna: Camilla Lund Elander/ Yoga Dimensions. Camilla har lång erfarenhet av att utbilda inom breathwalk™, är kundaliniyogalärare och arbetar med yoga terapeutiskt.

Introduktionstillfällen kommer ske i Göteborg, Alnarp, Örebro och Stockholm. Vårens datum kommer publiceras under oktober.

De löpande breathwalkpassen kommer hållas i Stockholm, Göteborg, Alnarp, Örebro och Lund.

 

Lärare på de olika orterna:

Göteborg: Elisabeth Magnusson, http://kundaliniyoga.se

Alnarp: Annika Jönsson: www.halsohusetialnarp.se

Örebro: Sofia Hadders , http://japyogaochmabra.com

Lund: Lisa Förlin, www.hallbarhetsholken.se

Stockholm: Camilla Lund Elander

För att läsa mer om respektive lärare: http://yogadimensions.se/breathwalk/instruktorer/