Undersökning av breathwalkens påverkan

Undersökning av breathwalkens påverkan

Nivå: Grundläggande

 

Yoga-promenad-meditation

Breathwalk är en promenad där du kopplar yogan och meditationens tekniker till stegen. Breathwalk passar alla oavsett erfarenhet, ålder och kondition. Du anpassar breathwalken efter förmåga. Att njuta av naturen och lära sig andningsövningar medan du promenerar kan bli livsomvälvande menar många av våra deltagare. Regelbunden rörelse och promenad kan förbättra hälsan på många plan. Yoga och meditation har också många positiva effekter på hur vi mår.

Vi bjuder in ett program där du får lära dig breathwalkens grunder under en halvdag samt får lärarledda pass en gång per vecka. Du får också ett breathwalkprogram att göra på egen hand under 5 veckor.

Före och efter kursperioden får du fylla i ett webbaserat formulär om  hur du tycker att breathwalken påverkar dig. Svaren från deltagarna  ingår en enklare undersökning om hur deltagarna uppfattar breathwalk och dess påverkan.

Kursledare på vid introduktionstillfällena på alla orterna: Camilla Lund Elander/ Yoga Dimensions. Camilla har lång erfarenhet av att utbilda inom breathwalk™, är kundaliniyogalärare och arbetar med yoga terapeutiskt.

Introduktionstillfällen kommer ske i Göteborg och Stockholm.

Lärare:

Göteborg

Introduktions tillfälle med Camilla Lund Elander 25 mars

Löpande tillfällen med Elisabeth Magnusson

Datum för breathwalk i Göteborg och bokning

Stockholm:

Lärare: Camilla Lund Elander: Introduktionstillfälle och löpande kurs.

Datum i Stockholm kommer publiceras snart.

PRIS:550 kr för introduktionstillfället inkl. material för hemstudier. Är du med i undersökningen ingår 5 tillfällen med lärarledd breathwalk: Ord.pris: ca 1200 kr inkl. moms.

För att hitta Breatwalk instruktör nära dig: http://yogadimensions.se/breathwalk/instruktorer/

 


Lunchyoga vid St Eriksplan

Nivå: ingen erfarenhet krävs

Yoga i liten grupp på tisdagar

Nivå: lite erfarenhet