Prasamayana – Yogawalk

Breathwalk

Breathwalk  är en utveckling av kundaliniyogan, där yogan förs ut i naturen och görs till fots. Breathwalk har många hälsogivande effekter och är ett enkelt, naturligt och effektivt sätt att må bra.

 

Breathwalk påverkar kondition, cirkulation, hormonbalans, hjärtrytm, lungkapacitet och emotionell balans positivt. Kombinationen av olika andningstekniker, gång och medveten uppmärksamhet ger klarhet och lugn.

Genom att balansera upp kroppen och öppna upp bröstet avlastar breathwalken kroppen och ger lättnad åt ansträngda muskler och leder. Övningar för rygg och bröst underlättar andningen och ger en friskare rygg. Syresättningen och cirkulationen i kroppen ökar vilket påverkar hela kroppen positivt. Andningsövningarna ger bättre lungkapacitet och påverkar humöret. Långsam djupandning sänker nivån av stresshormoner i kroppen.

Information om utbildning till Breathwalkinstruktör


 

Ett Breathwalkpass

En breathwalk varar oftast i ca 60 minuter. Den är indelad i flera moment.

Gångtempot varierar. Det är viktigare att lära sig synkronisera andetaget med stegen än att ha ett högt tempo. En skön promenadtakt blir oftast det naturliga tempot.

Film om breathwalk -tidningen Må Bra

Väcka kroppen, stilla sinnet. Breathwalken inleds med övningar för att väcka kroppen och fördjupa andningen Först andas vi långa, djupa andetag för att fördjupa och expandera andetaget. Övningarna som följer värmer upp kroppen, öppnar upp bröst och stillar sinnet för att få närvaro under breathwalken.
Vi går, finner vår rytm, känner in kroppen, korrigerar ställningen och gången i några minuter.
Breathwalken görs till olika andningsmönster i intervaller. Vi växlar mellan långa andetag och promenad med gång där stegen och andetagen synkroniseras. Andningen sker genom näsan. Olika andningstekniker ger olika effekt. Större del inandning än utandning tex ger större energi, ökar blodcirkulationen och ger ett starkt hjärta. Större del utandning ger mer lugn, minskar ilska, renar och ger perspektiv.
Vi gör stretchövningar för att sträcka ut musklerna och för att distribuera den energi vi skapat ut i hela kroppen
Breathwalken avslutas med en meditativ övning för att bära lugnet och stillheten med oss under resten av dagen.