Yoga för hjärnan – brain basics för yogalärare

Yoga för hjärnan – brain basics för yogalärare

Nivå: förkunskaper

Yoga för hjärnan – brain basics

Tekniken har gjort att vi kan de fysiska förändringarna som sker i hjärnan när vi mediterar regelbundet.  Våra kognitiva förmågor förbättras och nya celler bildas! Vi är ett levande nätverk i ständig förändring, där alla delar påverkar helheten.  Hjärnans plasticitet, formbaret ger oss fantastiska möjligheter att påverka vår fysiska och psykiska hälsa. Ett otroligt spännande ämne!

Dagen riktar sig till dig som är kundaliniyogalärare, lärare i medicinsk yoga eller breathwalkinstruktör och vill lära dig mer om hjärnan och kopplingen mellan hjärna, rörelse och meditation.

Vi inriktar oss på praktiska övningar för hjärnan och basteori för att bättre förstå hjärnans uppbyggnad. Det gör det lättare kunna förstå och analysera texter m.m. som handlar om hjärnan utifrån sin yogalärarroll. Då ämnet hjärnan är gigantiskt och väldigt komplext  så behandlar vi i den här kursen de delar man ser påverkas tydligast av yoga och meditation.

Du är varmt välkommen även om du inte är yogalärare eller yogalärare av annan tradition men har  erfarenhet av kundaliniyoga eller medicinsk yoga. Kursen förutsätter att du kan och har förståelse för kundaliniyogans tekniker.

Om du är utbildad inom västerländsk medicin med redan stor kunskap i ämnet är detta  inte kursen för dig, då vi håller oss på en grundnivå med baskunskaper om hjärnan. För en repetitioner om hjärnan rekommenderar vi istället tex Stockholms Universitets kvällskurs i hjärnans anatomi och fysiologi.

Lärare är Camilla Lund Elander, kundaliniyogalärare med stort intresse för yogans påverkan på vår hjärna och för länken mellan österländsk och västerländsk medicin.

NYA DATUM LÄGGS IN SNART!

Övrigt:

Tid: 09.00-16.30 fredagen den 29 november
Datum: Fredagen den 29 november
Plats Yoga Shakti, Timmermansgatan 10

Pris: 950 kr fram till den 18  november. 1250 kr efter. inkl 6% moms och material. Ange rabattkod: Early Brain för boka tidigt rabatt.

Boka


Recent Projects

Breathwalkinstruktör 2020

Nivå: Ger certifiering.