Filosofi och historik

Mandala

Filosofi och historik

”Såsom den mänskliga kroppen, så ock den kosmiska kroppen. Såsom det mänskliga sinnet, så ock det kosmiska sinnet. Såsom mikrokosmos, så ock makrokosmos. Såsom atomen, så ock universum”

Upanishaderna

Yoga började som en andlig disciplin för att hjälpa individen att förena hennes kropp, hjärta och sinne, även om många yogaformer i dag fokuserar mest på kroppen. Yoga ger en upplevelse av att allt hör samman. Den handlar om att komma i kontakt med ditt inre sanna jag och samtidigt känna dig som en del av allt det som finns i världen.

Det finns många verk som hänvisar till yogan som vägen till frigörelse och insikt. Bland de viktigaste är Vedaskrifterna som tros ha författats 3000 år f.kr och Bhagvad -Gita, som inspirerat tänkare under flera hundra år.

300 år f.kr skrev Pantajali det som kom att bli det mest grundläggande verket för indisk filosofi – Patanjali Yoga Sutra. Här beskriver han yogans åtta steg, yogans åtta sammankopplade aspekter för att stilla sinnet.

De handlar om uppförande, att leva ett liv i fred och enkelhet, att ta avstånd från begär, överdrifter och sådant som kan vara till skada för andra varelser. De beskriver hur den fysiska aspekten av yogan lugnar och ger energi, de behandlar mentala och andliga egenskaper och vägen till en andlig förvandling som medför djup insikt i verklighetens sanna natur – samadhi. Yogan som helhet är alltså inte endast ett fysiskt utövande utan ett helt system och synsätt på hur du lever livet. Det finns etiska förhållningssätt till världen, djuren och människorna till konkreta beskrivningar för yogautövning och kosthållning.

Yogan räknas som ett av Indiens stora filosofiska system. Yogan är inte en religion. Många religioner använder dock yoga och meditation som en del av sitt andliga utövande.


Kontakta oss

Har du funderingar om kurser och utbildningar eller är intresserad av yoga för ditt företag, din skola eller dig själv?

Varmt välkommen att kontakt oss!

E-post: info@yogadimensions.se

Telefon: 070-77 44 886.