Filosofi och historik

Mandala

Filosofi och historik

”Såsom den mänskliga kroppen, så ock den kosmiska kroppen. Såsom det mänskliga sinnet, så ock det kosmiska sinnet. Såsom mikrokosmos, så ock makrokosmos. Såsom atomen, så ock universum”

Upanishaderna

Yoga började som en andlig disciplin för att hjälpa individen att förena hennes kropp, hjärta och sinne, även om många yogaformer i dag fokuserar mest på kroppen. Yoga ger en upplevelse av att allt hör samman. Den handlar om att komma i kontakt med ditt inre sanna jag och samtidigt känna dig som en del av allt det som finns i världen.

Det finns många verk som hänvisar till yogan som vägen till frigörelse och insikt. Bland de viktigaste är Vedaskrifterna som tros ha författats 3000 år f.kr och Bhagvad -Gita, som inspirerat tänkare under flera hundra år.

300 år f.kr skrev Pantajali det som kom att bli det mest grundläggande verket för indisk filosofi – Patanjali Yoga Sutra. Här beskriver han yogans åtta steg, yogans åtta sammankopplade aspekter för att stilla sinnet.

De handlar om uppförande, att leva ett liv i fred och enkelhet, att ta avstånd från begär, överdrifter och sådant som kan vara till skada för andra varelser. De beskriver hur den fysiska aspekten av yogan lugnar och ger energi, de behandlar mentala och andliga egenskaper och vägen till en andlig förvandling som medför djup insikt i verklighetens sanna natur – samadhi. Yogan som helhet är alltså inte endast ett fysiskt utövande utan ett helt system och synsätt på hur du lever livet. Det finns etiska förhållningssätt till världen, djuren och människorna till konkreta beskrivningar för yogautövning och kosthållning.

Yogan räknas som ett av Indiens stora filosofiska system. Yogan är inte en religion. Många religioner använder dock yoga och meditation som en del av sitt andliga utövande.

Boken Premka och avslöjande kring Yogi Bhajan

Boken Premka – White bird in a Golden Cage, blev i början av 2020 en katalysator för ifrågasättandet av Yogi Bhajan och hans läror. Yogi Bhajan kom till väst på 60-talet och spred sin version av kundaliniyoga med stor framgång i USA och Europa. Inte minst även här i Sverige. I boken avslöjas Yogi Bhajans manipulativa förmåga och hur kulten kring honom byggdes upp. I kölvattnet av bokens avslöjanden har många fler och otäckare historier kommit fram om maktmissbruk, övergrepp, lögner och ekonomiska oegentligheter.  Allt detta har också hos många väckt frågor om den form av yoga och filosofi han fört fram. Vi välkomnar de ansträngningar som görs för att undersöka kundaliniyogans rötter djupare och de utredningar av anklagelserna som görs och har gjorts.  Yoga Dimensions har inte stött den glorifieringen som funnits av Yogi Bhajan och vi fortsätter vi att undervisa yoga  med bäring  i andra former av holistiska metoder. Som vi ser det finns  det en hel del att bevara från kundaliniyogan, men vi är också mycket medvetna om att det krävs ett grundligt undersökande arbete.  Vi undersöker därför  yogans rötter ännu djupare, övningarnas påverkan utifrån kinesisk medicinskt synsätt, ayurveda,  västerländsk medicin och erfarenhet.  Vi använder oss inte av Yogi Bhajans filosofiska resonemang utan tittar på filosofin i ett bredare och mer historiskt grundat sammanhang. Vi ser också att hans historieskrivning om sig själv och kundaliniyogans rötter är falska.  Vi har valt att inte vara med i förbund eller organisationer med koppling till Yogi Bhajan, då vi tyvärr inte tror att det går att komma till botten med detta i bevarandet av gamla strukturer.

 


Kontakta oss

Har du funderingar om kurser och utbildningar eller är intresserad av yoga för ditt företag, din skola eller dig själv?

Varmt välkommen att kontakt oss!

E-post: info@yogadimensions.se

Telefon: 070-77 44 886.