Lärare

Lärare på vår kurser

Guru Dharam Singh Khalsa

Guru Dharam utbildar lärare och elever världen över och har 30 års erfarenhet av att lära ut  Kundaliniyoga och använda energimedicin som behandlingsform.
Han är grundare till International School of Kundalini Yoga och Kundalini Medicine. Guru Dharam leder utbildningar till Kundalinioga-lärare och försättningsutbildningar för dem som redan är lärare.

Han har också ett djupt kunnande inom kinesisk medicin och driver utbildningen Yoga Therapy Training där han  är huvudlärare. Yoga Dimensions arrangerar utbildningarna Yoga Therapy Training, Level 2 för yogalärare och workshops med Guru Dharam.

Camilla Lund Elander

Camilla Lund Elander är internationellt diplomerad kundaliniyoga- och meditationslärare samt Breathwalkinstruktör. Camilla arbetar både med grupper och privatklasser både för privatpersoner och företag. Hon arrangerar utbildningar som Yoga Therapy Training, Level 2 utbildningar för yogalärare och utbildningar till Breathwalkinstruktör . Camilla arbetar även med evenemang och PR kopplade till hälsa och personlig utveckling.

Gunilla Wigge

Gunilla Wigge är internationellt diplomerad kundaliniyoga- och meditationslärare. Hon är också utbildad massör och Breathwalkinstruktör. Tillsammans med Yoga Dimensions arrangerar hon dagar med yoga och breathwalk samt regelbunda Breathwalks i Stockholm och London. Gunilla har uppskattade retreats på Mallorca. Gunilla håller också yoga på företag. 

Darryl O'keeffe

Darryl O´Keffe är internationellt diplomerad kundaliniyoga och meditationslärare. Han har tillsammans med Guru Dharam Khalsa startat International School of Kundalini Yoga som utbildar lärare över hela världen. Darryl leder utbildar nya yogalärare och är lärare på våra Level 2. Han har skrivit till boken The Kundalini Yoga Experience: Bringing Body, Mind, and Spirit Together tillsammans med Guru Dharam. 


Anette Björkqvist

Anette Björkqvist är internationellt diplomerad Kundaliniyoga- och meditationslärare. Anette är också utbildad till Ayurvedisk massageterapeut och arbetar med hälsa och friskvård. Anette möter du bla på Yoga Dimensions företagsyoga.

Gerrilyn Smith/Prem Amrit

Gerrilyn Smith/Prem Amrit är psykolog och  psykoterapeut. Hon arbetar med nationellt med  barn & ungdomars psykiska hälsa för ” Advanced Childcare”. Gerrilyn är också kundaliniyogalärare och arbetar med att införliva energimedicin i vanliga psykiska hälsoarbetet.