Press

”A good head and a good heart are always a formidable combination”

Nelson Mandela

 

Varmt välkommen till vår pressida som vi arbetar på för att uppdatera!

Yoga Dimensions vill sprida yogans och breathwalkens tekniker vidare till så många så möjligt. Det finns övningar, meditationer och tekniker för alla oavsett ålder eller fysik. Så länge du kan medvetet påverka din andning och  i kortare stunder hålla din uppmärksamhet innåt så kan du göra yoga. Yoga kan bestå  av avancerade fysiska postitioner, men också av övningar i fullständig stillhet.

Den största utmaningen är dock inte det som sker på yogamattan. I yogan uppmanas vi att leda oss själva och våra liv från våra hjärtan där visheten och medkänslan bor. Det kräver ofta övning att öppna hjärtat och för att stilla sig att lyssna till vad hjärtat viskar.  Intressant är att man nu med moderna mätmetoder också kan se att det går mer kommunikation från hjärtat till hjärnan än tvärtom.

Det finns många fördelar med yoga och meditation. Hjärnan föryngras och dess funktioner förbättras bara efter några veckors mediterande. Yogaövningarna stärker muskler och immunförsvar. Cirkulationen och syresättningen fungerar bättre. Körtel- och nervsystem balanseras.  Yogan ger helt enkelt kroppen och sinnet bättre förutsättningar att själv läka. Livet blir lättare och vi blir gladare.

Lite längre fram kommer du här hitta mer information om yogans effekter och om Yoga Dimensions arbete här. Du kommer enkelt kunnda ladda ner texter och bilder som du som journalist gärna får använda om du omnämner källan.  Allt det där kommer alldeles snart!

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor!